ІРЗ активно працює у таких напрямках:

  • Надання експертної підтримки національним та місцевим органам влади, регулюючим органам та виробникам у галузях охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, ядерної та радіаційної безпеки, а також охорони навколишнього середовища;
  • Надання консультацій, експертних висновків та послуг організаціям та громадянам;
  • Експертиза та розробка методичних і нормативних документів та регламентів з радіаційної безпеки;
  • Моделювання процесів переносу радіонуклідів у навколишньому середовищі та організмі людини і дозиметрії;
  • Радіоекологічний та дозиметричний моніторинг радіоактивно забруднених територій та дослідження впливу радіаційного випромінювання на здоров’я людини;
  • Розробка програмного забезпечення для оцінок з радіаційної безпеки та ризику для здоров’я.

Основні результати діяльності ІРЗ