Документи для ЧАЕС та об’єкта “Укриття”

Публікації:
1. Long-term programme of biophysical monitoring of the personnel involved in the construction of the NSC. V. Berkovskyy, Iu. Bonchuk, G. Ratia, S. Nechaev, M. Tsygankov, V. Vasylenko, V. Sakhno, T. Volkerniuk, S. Gorbachov. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. 2017. Вип. 29. C. 50–55.
2. Current state of radiation safety and dosimetric control of internal irradiation in personnel engaged in works of the “Shelter” Object transformation. Nechayev S.Yu., Likhtariov I.A., Sushko V.O., Berkovskyy V.B., Kovgan L.M., Bonchuk Yu.V., Ratia G.G., Vasilenko V.V., Tsygankov M.Ya., Masiuk S.V., Gorbachov S.G., Volkernuk Т.О., Gerasymenko V.B., Pikta V.O.. Міжнародна наукова конференція «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років по тому», 18–19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна. – Київ, 2016. – 318 с.
3. Special radiation hazard zone of Chornobyl NPP: radiation and hygienic substantiation of existent sizes, current status and perspectives. Bonchuk Yu.V., Berkovskyy V.B., Ratia G.G.. Міжнародна наукова конференція «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років по тому», 18–19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна. – Київ, 2016. – 318 с.
4. Dosimetry of internal emitters: upgrading the ICRP methodology, Chornobyl applications and further needs. Berkovskyy V.B., Bonchuk Yu.V., Ratia G.G.. Міжнародна наукова конференція «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років по тому», 18–19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна. – Київ, 2016. – 318 с.
5. Individual monitoring of internal exposure at the Shelter object during the construction of New Safe Confinement. I.Bonchuk, I.Likhtarev, V.Berkovski. 4th European IRPA Congress. 2014.
6. Регулювання вмісту радіонуклідів у товарах, вироблених на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. В.Б.Берковський, Г.Г.Ратіа, С.В.Масюк, Ю.В.Бончук, В.Б.Герасименко, П.Б.Арясов, Т.В.Трескунова, Н.С.Жадан, О.М.Іванова, З.Н.Бойко. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2014. Вип. 19. C. 26–34.
7. Радіаційний захист і здоров’я персоналу підрядних підприємств, що виконують роботи з перетворення об’єкта “Укриття” ДСП ЧАЕС на екологічно безпечну систему. В.О.Сушко, Д.А.Базика, І.А.Ліхтарьов, Л.О.Ляшенко, В.Б.Берковський, К.М.Логановський, С.Ю.Нечаєв, Л.І.Швайко, Е.О.Саркісова, О.О.Колосинська, В.Д.Дроздова, Ю.В.Бончук, П.Б.Арясов, Г.А.Незговорова, О.М.Татаренко. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2013. Вип. 18. C. 373–383.
8. Individual monitoring of internal exposure at the Shelter object. I.Bonchuk, I.Likhtarev, V.Berkovski. Radiation Protection Dosimetry. 2011, Vol.144 (1-4), P.367–370.
9. Стан радіаційного захисту і здоров’я персоналу підрядних підприємств, які виконують роботи з перетворення Об’єкта “Укриття” ДСП ЧАЕС на екологічно безпечну систему за результатами створеного клініко-дозиметричного реєстру. В.Г.Бебешко, Д.А.Базика, В.О.Сушко, І.А.Ліхтарьов, Л.О.Ляшенко, К.М.Логановський, С.Ю.Нечаєв, Ю.В.Бончук, П.Б.Арясов, Л.І.Швайко, Е.О.Саркісова. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2010. Вип. 15. C. 127–144.
10. Особливості формування дозиметричної обстановки при аварійних викидах об’єкта “Укриття”. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2009. Вип. 14. C. 23–28.
11. Методы интерпретации биофизических измерений персонала объекта «Укрытие». Г.Г. Ратиа, Ю.В. Бончук. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. 2009. Вип. 14. C. 29–34.
12. Обеспечение радиационной безопасности при работах по преобразованию Объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Биофизический контроль доз внутреннего облучения персонала. С.Ю.Нечаев, И.А.Лихтарев, В.А.Берковский, Л.Н.Ковган, Ю.В.Бончук, Г.Г.Ратиа, П.Б.Арясов. Радиационная гигиена.2009. Том 2, № 1. С.32–35.
13. Design and operation of the internal dosimetry program for the Chornobyl ‘Shelter implementation plan’. I.Likhtarev, V.Berkovski, L.Kovgan, N.Tcygankov, G.Ratia, Y.Bonchuk, S.Nechaev, O.Perevoznikov, P.Ariasov, V.Vasilenko, N.Rubel, I.Kairo, S.Gorbachev, T.Volkernuk, V.Sushko. Radiation Protection Dosimetry. 2007, Vol.127 (1-4), P.321–3240.
14. Некоторые особенности и результаты ретроспективной дозиметрии чернобыльского облучения населения Украины. И.А.Лихтарев, Л.Н.Ковган, Ю.В.Бончук, Г.Г.Ратиа, З.Н.Бойко, В.Б.Герасименко, О.Н.Иванова, С.В.Масюк. Ядерная и радиационная безопасность. – 2006.- №1. – с.79-90.
15. Основні відкриті питання безпеки концептуального проекту нового безпечного конфайнмента для об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС та шляхи їх вирішення. Д.Бахнер, В.Б.Берковський, Ю.В.Бончук, В.М.Васильченко, Є.П.Кадкін, С.М.Кондратьєв, В.П.Кириченко, О.В.Колєсніков, І.А.Ліхтарьов, А.В.Ораєвський, Д.І.Рижов, В.Д.Скляренко, А.С.Трегуб, О.П.Шугайло. Ядерная и радиационная безопасность. – 2006.- №1. – с.14-27.