Розробка програмного забезпечення для оцінок радіаційної безпеки та ризиків для здоров’я

Програмне забезпечення, розроблене ІРЗ:

IDSS (Internal dosimetry support system) – система підтримки дозиметрії внутрішнього опромінення

IDSS призначений для оцінки доз внутрішнього опромінення в нормальних або аварійних умовах як для прогнозу, так і для цілей ретроспективної дозиметрії. Це гнучкий програмний продукт, в якому імплементовано найсучасніші біокінетичні та дозиметричні моделі МКРЗ. IDSS використовувався під час підготовки публікацій МКРЗ 131, 134, 137.

Більше…

IMIE (Individual Monitoring for Internal Exposure) – індивідуальний моніторинг внутрішнього опромінення

Комп’ютерні коди IMIE є набором інтерактивних інструментів для інтерпретації даних біофізичних вимірювань, оцінки індивідуальних доз внутрішнього опромінення, відстеження історії опромінення та документації процесу оцінки доз. Основною метою IMIE є реконструкція множинних надходжень на основі вимірювань на ЛВЛ або даних біопроб.

У даний час IMIE використовується для аналізу вимірювань та розрахунку доз в рамках програми дозиметрії внутрішнього опромінення для робіт за Планом здійснення заходів на об’єкті “Укриття” Чорнобильської АЕС.

Більше…

КАДО – Комплекс оперативного аналізу дозиметричного стану в районі розташування АЕС при аварійних ситуаціях

КАДО створений для розрахунків доз та підтримки прийняття рішень щодо введення контрзаходів. КАДО включає в себе моделі для розрахунку атмосферного транспорту, доз зовнішнього та внутрішнього опромінення, а також модуль для обґрунтування введення термінових та невідкладних контрзаходів. КАДО використовувався на Рівненській АЕС з 2003 року, і був високо оцінений експертами МАГАТЕ під час місій OSART (Operating Safety Analysis Review Team) та експертів декількох місій WANO (Всесвітньої асоціації операторів АЕС). За рішенням НАЕК “Енергоатом”, КАДО був адаптований та встановлений на усіх 4 діючих АЕС України. Ці роботи були завершені ІРЗ у 2014 році. КАДО повністю відповідає вимогам Норм радіаційної безпеки України (НРБУ 97). Використання КАДО для реагування на аварійні ситуації було схвалено Міністерством охорони здоров’я України.

Більше…

RNPP_Doses – система розрахунку річних доз критичних груп населення, що проживає в зоні спостереження Рівненської АЕС

Програмне забезпечення було розроблено для виконання розрахунків річних ефективних доз критичних груп населення, що проживає в зоні спостереження РАЕС, для атмосферних викидів та рідинних скидів РАЕС при нормальних умовах експлуатації. Методи розрахунку доз, реалізованих у програмному забезпеченні, описані в методичних вказівках “Контроль доз критичних груп населення зони спостереження Рівненської АЕС (при штатному викиді і скиді)” (2007), схвалених Міністерством охорони здоров’я України.

Більше…

DoseCalc – система аналізу результатів індивідуального дозиметричного контролю внутрішнього опромінення персоналу АЕС

Програмне забезпечення DoseCalc призначене для аналізу результатів ІДК внутрішнього опромінення персоналу АЕС та розрахунку ефективних доз внутрішнього опромінення у відповідності до вимог стандарту НАЕК “Енергоатом” “Визначення ефективної дози внутрішнього опромінення персоналу АЕС на основі біофізичних вимірів. Методичні вказівки”, погодженого Міністерством охорони здоров’я України. Програмне забезпечення використовується на усіх АЕС України з 2010 року.

Більше…

ФКЗ – Функціональний комплекс задач фахівця в галузі дозиметрії внутрішнього опромінення

ФКЗ призначений для аварійного та поточного аналізу індивідуальних та колективних доз внутрішнього опромінення. Основними задачами, які вирішує ФКЗ є:

  • розрахунок індивідуальних та колективних доз внутрішнього опромінення при різних умовах надходження радіонуклідів до організму людини;

  • розрахунок сумарних доз внутрішнього опромінення від групи радіонуклідів, що надходять до організму людини одночасно;

  • реконструкція надходження радіонуклідів в організм на основі даних вимірів ЛВЛ або даних про вміст радіонуклідів в біопробах;

  • розрахунок локальних доз опромінення тканин дихальної системи при інгаляції альфа-випромінюючих аерозолів

ФКЗ був введений в експлуатацію в Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (з 2012 року – Державна служба України з надзвичайних ситуацій).

Більше…

 

“Паспорт 1996-2006” – інтерактивний інформаційний комп’ютерний пакет з візуалізацією результатів дозиметричної характеризації

Результати дозиметричної характеризації, що проводились у післяаварійний період, були узагальнені у формі комп’ютерного інтерактивного інформаційного пакету “Рівні опромінення населення, що проживає в забруднених після Чорнобильської катастрофи областях України; Інформаційно-довідкові матеріали для постраждалих населених пунктів”, який був розроблений під егідою Представництва ООН в Україні – Чорнобильської програми відродження та розвитку. Метою його створення було підвищення обізнаності населення та відповідних органів щодо поточної радіаційно дозиметричної та гігієнічної ситуації в областях України, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

“EPIUKR” – Статистичний інструментарій для оцінки ризику для здоров’я

Статистичний інструментарій був розроблений для проведення аналізу та оцінки дозових навантажень у моделях регресії з невизначеностями в регресорі (незалежна змінна). Він базується на наборі нових математичних методів оцінок радіаційного ризику за похибками дози, розроблених ІРЗ та опублікованих у монографії “Оцінка радіаційного ризику на основі моделей похибок вимірювань”. На відміну від всесвітньо відомого епідеміологічного комп’ютерного пакету EPICURE, оцінка ризиків для здоров’я на основі EPIUKR не є зміщеною через невизначеності дози, які неминуче супроводжують дозові оцінки.

 

“RADENVIR 4.0” – інтерактивний інформаційний комп’ютерний пакет для оцінки опромінення населення в результаті забруднення навколишнього середовища декількома радіонуклідами

Комп’ютерна система була розроблена під егідою МАГАТЕ для оцінки доз опромінення населення, які сформовані різними шляхами опромінення, та включає в себе екологічні та дозиметричні моделі, що базуються на міжнародному досвіді (ECOSYS, публікація 65 Євратом, публікація 129 НКРЗ США тощо), а також на значному досвіді, отриманому після Чорнобильської катастрофи протягом масового екологічного та дозиметричного моніторингу. Моделі враховують міграцію радіонуклідів у ґрунті, перехід за харчовими ланцюгами, а також професійні, вікові та статеві особливості поведінки людини та дієти. Пакет дає широкі можливості для формування сценаріїв опромінення з локально специфічними значеннями параметрів середовища.