ФКЗ – Функціональний комплекс задач фахівця в галузі дозиметрії внутрішнього опромінення

ФКЗ призначений для аварійного та поточного аналізу індивідуальних та колективних доз внутрішнього опромінення. Основними задачами, які вирішує ФКЗ є:

  • розрахунок індивідуальних та колективних доз внутрішнього опромінення при різних умовах надходження радіонуклідів до організму людини;
  • розрахунок сумарних доз внутрішнього опромінення від групи радіонуклідів, що надходять до організму людини одночасно;
  • реконструкція надходження радіонуклідів в організм на основі даних вимірів ЛВЛ або даних про вміст радіонуклідів в біопробах;
  • розрахунок локальних доз опромінення тканин дихальної системи при інгаляції альфа-випромінюючих аерозолів

ФКЗ був введений в експлуатацію в Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (з 2012 року – Державна служба України з надзвичайних ситуацій).

 

Публікації:

1. Time-Spatial Peculiarities of Dose Formation after Inhalation of Alpha Emitters. V. Berkovski, O. Bondarenko, Y. Bonchuk, G. Ratia, Y. Onishchuk. Radiation Protection Dosimetry, Vol 79 (1-4), p.387–390. – 1998.