IDSS (Internal dosimetry support system) – система підтримки дозиметрії внутрішнього опромінення

IDSS призначений для оцінки доз внутрішнього опромінення в нормальних або аварійних умовах як для прогнозу, так і для цілей ретроспективної дозиметрії. Це гнучкий програмний продукт, в якому імплементовано найсучасніші біокінетичні та дозиметричні моделі МКРЗ. IDSS використовувався під час підготовки публікацій МКРЗ 131, 134, 137.

Публікації: