Моніторинг внутрішнього опромінення при будівництві НБК

У міжнародному Плані здійснення заходів (ПЗЗ) передбачається поетапне перетворення чорнобильського майданчика у безпечний стан. Центральним елементом ПЗЗ є Новий безпечний конфайнмент (НБК). НБК є безпрецедентною структурою заввишки 108 м над зруйнованим 4-м блоком ЧАЕС, довжина НБК складає 162 м, ширина – 257 м.
Багато працівників, залучених у ПЗЗ, можуть мати прямий контакт із фрагментами опроміненого палива, паливовмісними аерозолями та іншими забрудненими матеріалами на промисловому майданчику в Чорнобилі. Ізотопи плутонію, америцію, стронцію і цезію домінують у внутрішньому опроміненні працівників ПЗЗ.
 
З 2004 по 2019 роки ІРЗ здійснював великомасштабну програму дозиметрії внутрішнього опромінення як невід’ємну частину ПЗЗ. Дані вмісту плутонію у пробах калу і сечі та лічильників випромінювань людини (ЛВЛ) були основним джерелом кількісних даних, що використовувались для оцінки дози внутрішнього опромінення. Радіохімічні лабораторії ІРЗ у Києві і на майданчику в Чорнобилі застосовували стандартну радіохімічну методику та використовували 96 альфа-спектрометрів. Номенклатура ЛВЛ включала в себе скануючий низькофоновий ЛВЛ, чотири ЛВЛ Canberra FastScan і чотири ЛВЛ типу «крісло».
 
Програмою дозиметрії внутрішнього опромінення було охоплено понад 18 тис. працівників, які пройшли майже 1,4 млн. вимірювань 137Cs на ЛВЛ, більше 102 тис. вимірювань вмісту 239+240Pu у пробах калу і 6 тис. вимірювань вмісту 239+240Pu у пробах сечі. Така великомасштабна програма забезпечила надійний контроль надходжень нерозчинного радіоактивного матеріалу.
За вагомий внесок у перетворення об’єкта «Укриття» в екологічно безпечно систему колектив ІРЗ у 2019 році отримав подяку Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Публікації:

 1. Long-term programme of biophysical monitoring of the personnel involved in the construction of the NSC. V.Berkovskyy, G.Ratia, S.Nechaev, M.Tsygankov, V.Vasylenko, V.Sakhno, T.Volkerniuk, S.Gorbachov. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2017. – Вип.29. – с.50–55
 2. Тридцять років Чорнобильської катастрофи: радіологічні та медичні наслідки : Національна доповідь України. – Київ, 2016. – 177 с.
 3. Поточний стан радіаційної безпеки та дозиметричного контролю внутрішнього опромінення персоналу при роботах з перетворення об’єкту «Укриття». С.Ю.Нечаєв, І.А.Ліхтарьов, В.О.Сушко, В.Б.Берковський, Л.М.Ковган, Ю.В.Бончук, Г.Г.Ратіа, В.В.Василенко, М.Я.Циганков, С.В.Масюк, С.Г.Горбачов, Т.О.Волкернюк, В.Б.Герасименко, В.О.Пікта. Міжнародна наукова конференція «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років по тому» : програма і тези доповідей, 18–19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна. – Київ, 2016. – с.252
 4. Radiation protection and health of personnel of contractors enteprises, which participated in works for transformation of Object “Shelter” of SSE Chornobyl NPP into ecologically safe system. V.O.Sushko, I.А.Likhtariov, L.O.Lyashenko, V.B.Berkovsky, K.M.Loganovskyi, S.Yu.Nechayev, L.І.Shvayko, O.О.Kolosynska, E.O.Sarkіsova, Yu.V.Bonchuck, G.A.Nezgovorova, O.M.Tatarenko. Міжнародна наукова конференція «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років по тому» : програма і тези доповідей, 18–19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна. – Київ, 2016. – с.147
 5. Individual monitoring of internal exposure at the Shelter Object. I.Bonchuk, I.Likhtarev, V.Berkovski. Radiation Protection Dosimetry. Vol.144, Issue 1-4, March 2011, p.367-370
 6. Стан радіаційного захисту і здоров’я персоналу підрядних організацій, які виконують роботи з перетворення об’єкта “Укриття” ДСП ЧАЕС на екологічно безпечну систему за результатами створеного клініко дозиметричного реєстру. В.Г.Бебешко, Д.А.Базика, В.О.Сушко, І.А.Ліхтарьов, Л.О.Ляшенко, К.М.Логановський, С.Ю.Нечаєв, Ю.В.Бончук, П.Б.Арясов, Л.І.Швайко, Е.О.Саркісова. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2010. – Вип.15. – с.127-144
 7. Обеспечение радиационной безопасности при работах по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Биофизический контроль доз внутреннего облучения персонала. С.Ю.Нечаев, И.А.Лихтарев, В.Б.Берковский, Л.Н.Ковган, Ю.В.Бончук, Г.Г.Ратиа, П.Б.Арясов. Радиационная гигиена. 2009;2(1):32-35
 8. Методы интерпретации биофизических измерений персонала объекта «Укрытие». Г.Г.Ратиа, Ю.В.Бончук. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2009.– Вип.14. – с.29-34
 9. Design and Operation of the Internal Dosimetry Program for the Chornobyl ‘Shelter Implementation Plan’. I.Likhtarev, V.Berkovski, L.Kovgan, N.Tcygankov, G.Ratia, Y.Bonchuk, S.Nechaev, O.Perevoznikov, P.Ariasov, V.Vasilenko, N.Rubel, I.Kairo, S.Gorbachev, T.Volkernuk, V.Sushko. Radiation Protection Dosimetry, Vol.127, Issue 1-4, November 2007, p.321-324
 10. Проблемы организации дозиметрического контроля внутреннего облучения персонала на объекте “Укрытие”. Ю.В.Бончук, Г.Г.Ратиа. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конф. «Епідеміологія медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 20 років по тому» // Видавництво «Вебер». – Донецьк. – 2007. – с.19-20
 11. Неопределенности при оценках доз внутреннего облучения персонала объекта “Укрытие”. Г.Г.Ратиа, Ю.В.Бончук. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конф. «Епідеміологія медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 20 років по тому» // Видавництво «Вебер». – Донецьк. – 2007. – с.20-21
 12. Методы интерпретации биофизических измерений персонала объекта “Укрытие”. Г.Г.Ратиа, Ю.В.Бончук. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конф. «Епідеміологія медичних наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 20 років по тому» // Видавництво «Вебер». – Донецьк. – 2007. – с.21-22
 13. Основні відкриті питання безпеки концептуального проекту нового безпечного конфайнмента для об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС та шляхи їх вирішення. Д.Бахнер, В.Б.Берковський, Ю.В.Бончук, В.М.Васильченко, Є.П.Кадкін, С.М.Кондратьєв, В.П.Кириченко, О.В.Колєсніков, І.А.Ліхтарьов, А.В.Ораєвський, Д.І.Рижов, В.Д.Скляренко, А.С.Трегуб, О.П.Шугайло. Ядерная и радиационная безопасность. – 2006. – №1. – с.14-27
 14. Program of medical and biophysical control of personnel, which take part in works for transformation of Object Shelter of ChNPP into safe system. V.Bebeshko, V.Sushko, I.Likhtarev, D.Bazyka, К.Loganovsky, L.Liashenko S.Nechaev, E.Sarkisova, Yu.Bonchuk, L.Shvayko. The International Conference «Twenty Years after Chornobyl Accident. Future Outlook». Kyiv, Ukraine, April 24-26, 2006, Contributed Papers. – Kyiv: Innovation Publishing Centre “HOLTECH”, 2006. – T1 – 2. – p.19–24

До переліку публікацій