Розробка нормативних і методичних документів та регулювання у галузі радіаційної безпеки

Фахівці ІРЗ протягом більше ніж 25 років беруть участь у створенні нормативної бази України у галузі радіаційного захисту та радіаційної безпеки. Спеціалісти ІРЗ формували авторські колективи, які розробили такі основоположні національні норми та правила, як Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97, НРБУ-97/Д-2000) та Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України (ОСПУ-2005).

ІРЗ розробляє проєкти нормативних та методичних документів (галузевих та для окремих радіаційно-ядерних об’єктів) у таких напрямках:

  • правила радіаційної безпеки при плануванні та виконанні робіт;
  • радіаційно-гігієнічні регламенти I-ї групи (допустимі та контрольні рівні);
  • організація індивідуального дозиметричного контролю внутрішнього та зовнішнього опромінення персоналу;
  • аварійна готовність та аварійне реагування;
  • зонування довкола об’єктів та оцінки доз опромінення населення у цих зонах;
  • радіаційно-дозиметрична паспортизація населених пунктів України, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії ЧАЕС.

До переліку документів, розроблених фахівцями ІРЗ