Інформація для акціонерів

Особлива інформація від 21.03.2019
Інформація про акції від 17.04.2019
Проекти рішень зборів від 23.04.2019
Повідомлення про загальні збори 23.04.2019
Особлива інформація 2T від 24.04.2019
Особлива інформація 3T від 24.04.2019
Особлива інформація 4T від 24.04.2019
Особлива інформація 1T від 24.04.2019
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
Повідомлення про загальні збори 23.07.2019
Наказ №88А від 05.07.2019
Проекти рішень – 05.07.2019
Наказ №88Б від 12.07.2019
Проекти рішень – 12.07.2019
Інформація про акції – 17.07.2019
Повідомлення про загальні збори 09.04.2020
Повідомлення про суттєві події від 07.03.2020
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.04.2020
Особлива інформація емітента (про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) (дата оприлюднення 10.04.2020)
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік – 10.04.2020
Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 09.04.2020
Повідомлення про загальні збори 09.10.2020
Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного зборів 09.10.2020
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.10.2020
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента – 12.10.2020
Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах 09.10.2020
Повідомлення про загальні збори 08.12.2020
Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного зборів 08.12.2020
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 02.12.2020
Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах 08.12.2020
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, від 05.01.2021
Повідомлення про загальні збори 23.04.2021 sign.p7s
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік sign.p7s
Особлива інформація емітента (про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) (дата оприлюднення 26.04.2021) sign.p7s
Повідомлення про загальні збори акціонерів 29.12.2022
Повідомлення про річні загальні збори акціонерів, що не відбулися 29.12.2022
Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 28.04.2023
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.03.2023
Перелік документів, що має надати акціонер для його участі у річних загальних зборах акціонерів 28.04.2023
Повідомлення від 13.04.2023
Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів 28.04.2023 (1)
Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів 28.04.2023 (2)
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, призначених на 28.04.2023
Особлива інформація емітента (відомості про зміну складу посадових осіб 04.05.2023)
Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України», які проведені дистанційно 28.04.2023
Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України», які проведені дистанційно 28.04.2023
Особлива інформація про внесення змін до Статуту Товариства від 30.05.2023
Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік
Повідомлення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів 29.04.2024
Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних загальних зборах акціонерів, призначених на 29.04.2024
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Товариства станом на 25.03.2024
Пропозиція щодо питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів, скликаних на 29.04.2024
Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів, які скликані на 29.04.2024
Бюлетень для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, скликаних на 29.04.2024
Організаційна структура Товариства – 2023 рік
Структура власності Товариства станом на 31.12.2023
Річна фінансова звітність Товариства за 2023 рік
Протокол річних загальних зборів акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України», які відбулися дистанційно 29.04.2024
Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АТ «НДІ РЗ АТН України», які відбулися дистанційно 29.04.2024
Річний звіт АТ «НДІ РЗ АТН України» за 2023 рік