Інформація для акціонерів

Особлива інформація від 21.03.2019
Інформація про акції від 17.04.2019
Проекти рішень зборів від 23.04.2019
Повідомлення про загальні збори 23.04.2019
Особлива інформація 2T від 24.04.2019
Особлива інформація 3T від 24.04.2019
Особлива інформація 4T від 24.04.2019
Особлива інформація 1T від 24.04.2019
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік
Повідомлення про загальні збори 23.07.2019
Наказ №88А від 05.07.2019
Проекти рішень – 05.07.2019
Наказ №88Б від 12.07.2019
Проекти рішень – 12.07.2019
Інформація про акції – 17.07.2019
Повідомлення про загальні збори 09.04.2020
Повідомлення про суттєві події від 07.03.2020
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 03.04.2020
Особлива інформація емітента (про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) (дата оприлюднення 10.04.2020)
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2019 рік – 10.04.2020
Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів 09.04.2020
Повідомлення про загальні збори 09.10.2020
Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного зборів 09.10.2020
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 05.10.2020
Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента – 12.10.2020
Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах 09.10.2020
Повідомлення про загальні збори 08.12.2020
Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного зборів 08.12.2020
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 02.12.2020
Повідомлення про підсумки голосування на позачергових загальних зборах 08.12.2020
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, від 05.01.2021
Повідомлення про загальні збори 23.04.2021 sign.p7s
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік sign.p7s
Особлива інформація емітента (про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів) (дата оприлюднення 26.04.2021) sign.p7s