Центральна випробувальна лабораторія

Центральна випробувальна лабораторія (ЦВЛ) ІРЗ сертифікована відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” і має метрологічний сертифікат, виданий Мінеконорозвитку (Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України).

ЦВЛ ІРЗ сертифікована на проведення:

 • вимірювань радіологічних характеристик, а саме:
  • доза опромінення (термолюмінесцентні дозиметри);
  • активність гамма-випромінюючих радіонуклідів (у людині);
  • потужність гамма-випромінювання у приміщеннях будинків і споруд (житлових, виробничих) та на територіях;
  • питома активність Sr-90, Cs-137, U-234, U-238, Pu-238, Pu-239, Am-241 у ґрунті;
  • питома активність Sr-90, U-234, U-238, Pu-238, Pu-239, Am-241 у сечі;
  • питома активність U-234, U-238, Pu-238, Pu-239, Am-241 у калі;
  • питома активність Sr-90, Cs-137, Pu-238, Pu-239 в об’єктах зовнішнього середовища рослинного походження;
  • питома активність Sr-90, Cs-137 у харчових продуктах;
  • питома активність природних радіонуклідів K-40, Ra-226, Th-232 у будівельних матеріалах (піски і глини всіх видів, гравій, крейда, гіпс, сланці, щебінь, відсів гранітних порід всіх видів);
 • фізико-хімічного та бактеріологічного аналізу питної води – визначення параметрів:
  • масова концентрація сухого залишку (загальна мінералізація), загальної жорсткості, загальної лужності, кальцію (Ca), хлоридів, сульфатів, заліза загального (Fe), марганцю (Mn), міді (Cu), поліфосфатів залишкових (PO43-), хлору залишкового вільного та загального (Cl), нітратів (за NO3), нітритів (за NO2), амонію (за NH4+), кремнію (за SiO2), каламутності;
  • водневий показник (pH) – активність іонів водню;
  • забарвленість (кольоровість) – градуси кольоровості.