Науково-дослідний інститут радіаційного захисту (ІРЗ) Академії технологічних наук України був заснований у 1995 році як приватне акціонерне товариство доктором фізико-математичних наук, професором Ліхтарьовим Іллею Ароновичем. За цей час ІРЗ перетворився на авторитетний науково-дослідний центр:

  • радіаційного захисту;
  • розробки стандартів безпеки, регламентів, вимог та кількісних критеріїв;
  • оцінки радіологічної небезпеки для здоров’я;
  • дослідження виробничої та професійної радіаційної гігієни та ризику для здоров’я;
  • дозиметрії, екологічного моніторингу та індивідуального дозиметричного контролю.

Фахівцями ІРЗ були створені базові національні та міжнародні норми, багатьом національним і міжнародним органам та установам були надані різноманітні види послуг та підтримки.