Співпраця з МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України та ІРЗ підписали План спільної роботи у сфері протирадіаційного захисту та радіаційної безпеки (науково-методична підтримка заходів з охорони здоров’я та життя людини від впливу іонізуючого випромінювання). Пункт № 2 плану передбачає імплементацію вимог Директиви Ради 2013/59/Євратом, пункт № 5 передбачає перегляд НРБУ-97 та інших основних положень про охорону здоров’я.