Система якості

Система якості введена в ІРЗ з 1999 року. На цей час діє керівництво з якості (РК-2008), розроблене на основі вимог таких документів:

  • ДСТУ 3815-98 (ISO 10005:1995(E)) Державний стандарт України “Управління якістю. Настанови щодо програм якості”;
  • ДСТУ 3816-98 (ISO 10013:1995(E)) Державний стандарт України “Керівні вказівки щодо розроблення настанов з якості”;
  • ДСТУ ISO 9000-2001 Державний стандарт України “Системи управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000:2000, IDT)”;
  • ДСТУ ISO 9001-2001 Державний стандарт України “Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2000, IDT)”;
  • ДСТУ ISO 9000–1–95 Державний стандарт України “Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Частина 1. Керівні вказівки щодо вибору та застосуванню”;
  • ДСТУ ISO 9000–4–98 Державний стандарт України “Стандарти з управління якістю та забезпечення якості. Частина 2. Керівні вказівки щодо управління програмою надійності”;
  • ДСТУ ISO 9004–1‑95 Державний стандарт України “Управління якістю та елементи системи якості. Частина 1. Настанови”;
  • ДСТУ ISO 9004–2‑96 Державний стандарт України “Управління якістю та елементи системи якості. Частина 2. Настанови щодо послуг”;
  • Міжнародний стандарт ISO 9001:2000 (E) “Quality management systems Requirements”.