IMIE (Individual Monitoring for Internal Exposure) – індивідуальний моніторинг внутрішнього опромінення

Комп’ютерні коди IMIE є набором інтерактивних інструментів для інтерпретації даних біофізичних вимірювань, оцінки індивідуальних доз внутрішнього опромінення, відстеження історії опромінення та документації процесу оцінки доз. Основною метою IMIE є реконструкція множинних надходжень на основі вимірювань на ЛВЛ або даних біопроб.

IMIE використовувався для аналізу вимірювань та розрахунку доз в рамках програми дозиметрії внутрішнього опромінення для робіт за Планом здійснення заходів на об’єкті “Укриття” Чорнобильської АЕС.

 

IMIE User’s Guide

Публікації:

  1. IMIE Computer Codes: 10 y in the Internal Dosimetry. V.Berkovski, G.Ratia, Y.Bonchuk. Radiation Protection Dosimetry, Vol.125, Issue 1-4, July 2007, p.205–208
  2. Система поддержки дозиметрической интерпретации внутреннего облучения. Г.Г.Ратиа, Ю.В.Бончук. Радиационная гигиена. 2009;2(2):48-52
  3. Методы интерпретации биофизических измерений персонала объекта «Укрытие». Г.Г.Ратиа, Ю.В.Бончук. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2009.– Вип.14. – с.29-34

До переліку публікацій