Документи для ЧАЕС та об’єкта “Укриття”

Публікації:

 1. Long-term programme of biophysical monitoring of the personnel involved in the construction of the NSC. V.Berkovskyy, G.Ratia, S.Nechaev, M.Tsygankov, V.Vasylenko, V.Sakhno, T.Volkerniuk, S.Gorbachov. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2017. – Вип.29. – с.50–55
 2. Дозиметрія інкорпорованих радіонуклідів: оновлення методології МКРЗ, задачі Чорнобиля та майбутні потреби. В.Берковський, Г.Ратіа, Ю.Бончук. Міжнародна наукова конференція «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років по тому» : програма і тези доповідей, 18–19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна. – Київ, 2016. – с.179
 3. Зона особливої радіаційної небезпеки ЧАЕС: радіаційно-гігієнічне обґрунтування існуючих розмірів, сучасний стан та перспективи. Ю.В.Бончук, В.Б.Берковський, Г.Г.Ратіа. Міжнародна наукова конференція «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років по тому» : програма і тези доповідей, 18–19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна. – Київ, 2016. – с.185
 4. Поточний стан радіаційної безпеки та дозиметричного контролю внутрішнього опромінення персоналу при роботах з перетворення об’єкту «Укриття». С.Ю.Нечаєв, І.А.Ліхтарьов, В.О.Сушко, В.Б.Берковський, Л.М.Ковган, Ю.В.Бончук, Г.Г.Ратіа, В.В.Василенко, М.Я.Циганков, С.В.Масюк, С.Г.Горбачов, Т.О.Волкернюк, В.Б.Герасименко, В.О.Пікта. Міжнародна наукова конференція «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років по тому» : програма і тези доповідей, 18–19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна. – Київ, 2016. – с.252
 5. Регулювання вмісту радіонуклідів у товарах, вироблених на територіях, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. В.Б.Берковський, Г.Г.Ратіа, С.В.Масюк, Ю.В.Бончук, В.Б.Герасименко, П.Б.Арясов, Т.В.Трескунова, Н.С.Жадан, О.М.Іванова, З.Н.Бойко. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2014. – Вип.19. – с.26-34
 6. Радіаційний захист і здоров’я персоналу підрядних підприємств, що виконують роботи з перетворення об’єкта “Укриття” ДСП ЧАЕС на екологічно безпечну систему. В.О.Сушко, Д.А.Базика, І.А.Ліхтарьов, Л.О.Ляшенко, В.Б.Берковський, К.М.Логановський, С.Ю.Нечаєв, Л.І.Швайко, Е.О.Саркісова, О.О.Колосинська, В.Д.Дроздова, Ю.В.Бончук, П.Б.Арясов, Г.А.Незговорова, О.М.Татаренко. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2013. – Вип.18. – с.373-383
 7. Individual monitoring of internal exposure at the Shelter Object. I.Bonchuk, I.Likhtarev, V.Berkovski. Radiation Protection Dosimetry. Vol.144, Issue 1-4, March 2011, p.367-370
 8. Стан радіаційного захисту і здоров’я персоналу підрядних організацій, які виконують роботи з перетворення об’єкта “Укриття” ДСП ЧАЕС на екологічно безпечну систему за результатами створеного клініко дозиметричного реєстру. В.Г.Бебешко, Д.А.Базика, В.О.Сушко, І.А.Ліхтарьов, Л.О.Ляшенко, К.М.Логановський, С.Ю.Нечаєв, Ю.В.Бончук, П.Б.Арясов, Л.І.Швайко, Е.О.Саркісова. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2010. – Вип.15. – с.127-144
 9. Особливості формування дозиметричної обстановки при аварійних викидах об’єкта “Укриття”. Ю.В.Бончук, Г.Г.Ратіа. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2009. – Вип.14. – с.23-28
 10. Методы интерпретации биофизических измерений персонала объекта «Укрытие». Г.Г.Ратиа, Ю.В.Бончук. Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2009.– Вип.14. – с.29-34
 11. Обеспечение радиационной безопасности при работах по преобразованию объекта «Укрытие» в экологически безопасную систему. Биофизический контроль доз внутреннего облучения персонала. С.Ю.Нечаев, И.А.Лихтарев, В.Б.Берковский, Л.Н.Ковган, Ю.В.Бончук, Г.Г.Ратиа, П.Б.Арясов. Радиационная гигиена. 2009;2(1):32-35
 12. Design and Operation of the Internal Dosimetry Program for the Chornobyl ‘Shelter Implementation Plan’. I.Likhtarev, V.Berkovski, L.Kovgan, N.Tcygankov, G.Ratia, Y.Bonchuk, S.Nechaev, O.Perevoznikov, P.Ariasov, V.Vasilenko, N.Rubel, I.Kairo, S.Gorbachev, T.Volkernuk, V.Sushko. Radiation Protection Dosimetry, Vol.127, Issue 1-4, November 2007, p.321-324
 13. Некоторые особенности и результаты ретроспективной дозиметрии чернобыльского облучения населения Украины в 1986 году. И.А.Лихтарев, Л.Н.Ковган, Ю.В.Бончук, Г.Г.Ратиа, З.Н.Бойко, В.Б.Герасименко, О.Н.Иванова, С.В.Масюк. Ядерная и радиационная безопасность. – 2006. – №1. – с.79-90
 14. Основні відкриті питання безпеки концептуального проекту нового безпечного конфайнмента для об’єкту “Укриття” Чорнобильської АЕС та шляхи їх вирішення. Д.Бахнер, В.Б.Берковський, Ю.В.Бончук, В.М.Васильченко, Є.П.Кадкін, С.М.Кондратьєв, В.П.Кириченко, О.В.Колєсніков, І.А.Ліхтарьов, А.В.Ораєвський, Д.І.Рижов, В.Д.Скляренко, А.С.Трегуб, О.П.Шугайло. Ядерная и радиационная безопасность. – 2006. – №1. – с.14-27

До розділу Нормативні та методичні документи, розроблені ІРЗ