ФКЗ – Функціональний комплекс задач фахівця в галузі дозиметрії внутрішнього опромінення

ФКЗ призначений для аварійного та поточного аналізу індивідуальних та колективних доз внутрішнього опромінення. Основними задачами, які вирішує ФКЗ є:

  • розрахунок індивідуальних та колективних доз внутрішнього опромінення при різних умовах надходження радіонуклідів;
  • розрахунок сумарних доз внутрішнього опромінення від групи радіонуклідів, що надходять одночасно;
  • реконструкція надходження радіонуклідів на основі даних вимірів ЛВЛ або даних про вміст радіонуклідів в біопробах;
  • розрахунок локальних доз опромінення тканин дихальної системи при інгаляції альфа-випромінюючих аерозолей.

ФКЗ був введений в експлуатацію в Міністерстві України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (з 2012 року – Державна служба України з надзвичайних ситуацій).

 

Публікації:

  1. Time-Spatial Peculiarities of Dose Formation after Inhalation of Alpha Emitters. V.Berkovski, O.Bondarenko, Y.Bonchuk, G.Ratia, Y.Onishchuk. Radiation Protection Dosimetry, Vol.79, Issue 1-4, October 1998, p.387-390

До переліку публікацій