КАДО – Комплекс оперативного аналізу дозиметричного стану в районі розташування АЕС при аварійних ситуаціях

КАДО створений для розрахунків доз та підтримки прийняття рішень щодо введення контрзаходів. КАДО включає в себе моделі для розрахунку атмосферного транспорту, доз зовнішнього та внутрішнього опромінення, а також модуль для обґрунтування введення термінових та невідкладних контрзаходів. КАДО використовувався на Рівненській АЕС з 2003 року, і був високо оцінений експертами МАГАТЕ під час місій OSART (Operating Safety Analysis Review Team) та експертів декількох місій WANO (Всесвітньої асоціації операторів АЕС). За рішенням НАЕК “Енергоатом”, КАДО був адаптований та встановлений на усіх 4 діючих АЕС України. Ці роботи були завершені ІРЗ у 2014 році. КАДО повністю відповідає вимогам Норм радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Використання КАДО для реагування на аварійні ситуації було схвалено Міністерством охорони здоров’я України.

  

 

   

Презентація КАДО

Публікації:

  1. System for the Prognosis of the Population Doses due to Emergency Atmospheric Release from Nuclear Power Plants. Iu.Bonchuk, N.Talerko. Proceedings of Third European IRPA Congress 2010 June 14−18, Helsinki, Finland. – 2010. – p.1626-1635
  2. Прогноз и анализ дозиметрической обстановки при аварийных выбросах на АЭС Украины. Ю.В.Бончук, Г.Г.Ратиа. Радиационная гигиена. 2009;2(1):27-31
  3. Программный комплекс анализа дозиметрической обстановки при аварийных выбросах АЭС Украины. Ю.В.Бончук, Н.Н.Талерко, А.Г.Кузьменко. Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2009.– Вип.12. – с.30-39
  4. System for the Prognosis of the Population Doses due to Emergency Atmospheric Release of Nuclear Power Plants. Yu.Bonchuk. INSINUME (In-situ Nuclear Metrology as a tool for Radioecology) conference. Book of Abstracts // Rabat, Morocco. – 2008. – p.160

До переліку публікацій